A global information service about animal rights extremism

ARE Incident Map

Activists caught releasing mink


Två personer greps efter att olovligen ha tagit sig in på en minkfarm i Skånings-Åsaka / Two people were arrested after entering a mink farm in Skånings-Åsaka, Sweden.

mink_release.jpg


Två personer greps efter att olovligen ha tagit sig in på en minkfarm i Skånings-Åsaka natten till den 16 november 2012. Tre aktivister tog sig in på minkfarmens område och förstörde en övervakningskamera. De upptäcktes dock och efter att minkfarmens ägare blockerat utfarten för deras bil flydde de från platsen, men två av dem kunde så småningom gripas. De är misstänkta för olaga intrång och skadegörelse.

Under natten till den 1 november 2012 tog sig gärningsmän in på samma minkfarm och släppte ut 1000-2000 minkar. Gärningsmännen tog sig in på farmen genom att klippa upp ett stängsel. En övervakningskamera fångade händelsen men på grund av ett misstag hos bevakningsbolaget noterades det inte direkt. Djurens Befrielsefront tog senare på sig ansvaret för minkutsläppet.


Two people were arrested after unlawfully trespassing onto a mink farm in Skånings-Åsaka on the night between 15 and 16 November 2012. Three activists entered the mink farm and damaged a surveillance camera. They were observed and fled after the owner of the mink farm blocked the exit for their car with his tractor. Two of the perpetrators were arrested and they are suspected of trespassing and criminal damage.

During the night between 30 October and 1 November activists had entered the same mink farm and released 1000-2000 minks. The perpetrators entered the farm by cutting a fence. A surveillance camera captured the event but was not acted upon immediately due to a mistake by the security company. Djurens Befrielsefront (Animal Liberation Front) later claimed responsibility for the attack against the mink farm.

Read more:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/avbrot-minkaktion-tva-gripna_7674596.svd 

http://www.lidkopingsnytt.nu/2012/11/16/poliser-tog-tva-pa-minkfarm/ 

http://www.skovdenyheter.se/nyhet/23446/tusentals-minkar-utslappta 

http://www.skaraborgsbygden.se/index.php/article/4291/aktivister-tar-pa-sig-minkutslapp-i-skara 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5349760

IMAGE:Janne Andersson