A global information service about animal rights extremism

ARE Incident Map

Yxattack mot svensk minkfarmare / Axe attack against Swedish mink farmer


A Swedish farmer who applied for a permit to start farming minks has reported that he has been threatened

axe_attack_swedish_farmer.jpg


Yxattack mot svensk minkfarmare. En svensk bonde som ansökt om tillstånd för att bedriva minkuppfödning har anmält att han utsatts för hot genom att en yxa kastats in genom fönstret. Detta ska sedan följts upp med ett brev där han hotades med att värre saker skulle drabba honom om han fullföljde sin ansökan. En grupp som kallar sig Animal Rights Militia har tagit på sig ansvaret för attacken. Även bondens syster har brevledes fått hot om att hennes hus ska brännas upp, ett hot som förstärktes nar hon fick en flaska med bensin med en strumpa. Dessutom har bondens revisor utsatts för en brandattack med “brandbomber” som kastats mot ett fönster i hans bostad. Enligt bonden är han inte ensam drabbad. Ett flertal blivande minkfarmare ska ha utsatts för hot och attacker. Den svenska minknäringen har under lång tid minskat i omfattning men har på senare tid fått ett uppsving på grund av stor kinesisk efterfrågan. Detta har lett till ett flertal nya ansökningar om att få starta minkfarmar. Något som inte uppskattas av djurrättsaktivister. Ett flertal demonstrationer har iscensatts på existerande minkfarmar och har i något fall lett till konfrontationer mellan farmare och aktivister. Attackerna mot de blivande minkfarmarna har polisanmälts


A Swedish farmer who applied for a permit to start farming minks has reported that he has been threatened with an axe thrown through his window. This was followed by a letter where he was threatened that he would experience worse things if he followed through with his permit application. A group labeling themselves as Animal Rights Militia has claimed responsibility for the attack. The farmer’s sister has also received threats through a letter, a threat that was emphasized when she received a bottle filled with gasoline in a sock. In addition, an accountant, working for the farmer, had his house attacked with “fire bombs” that were thrown against the window at his home. According to the farmer he is not the only one that has been targeted. Several mink farming applicants have received threats and attacks. The Swedish mink farm industry has for a long time been scaled down but has recently rebound due to strong Chinese demand. This has led to several new applications for permits to start mink farming. This is not appreciated by animal rights activists. Several demonstrations has been staged at mink farms and in some cases led to confrontations between farmers and activists. The attacks against the applying mink farmers have been reported to the police.


Read more:

http://www.skovdenyheter.se/nyhet/46945/blivande-minkfarmare-utsatt-hot

http://www.expressen.se/gt/okand-yxman-hotade-blivande-minkfarmare/

http://hd.se/inrikes/2013/03/13/blivande-minkfarmare-hotad/